Odder Fitness Center - Priser

Priser 
pris24ny1pris24ny2pris24ny3pris24ny4


Loyalitetsmedlem

Man kan blive loyalitetsmedlem efter at man har haft gyldig medlemskab af Odder Fitness Center
i min. 12 mdr. Derefter falder medlemsprisen til Loyalitetsprisen, som er 15-20% under normalprisen.
Er man medlem i forevejen kan man ALTID hente en Loyalitetesseddel i receptionen, som man kan
forære til en person der ikke er medlem og så kan de opnå Loyalitetspris allerede ved indmeldelse.

7 X GRATIS TRÆNING BETINGELSER

- Klippekortet kan kun købes en gang

- Klippekortet kan kun købes, hvis man IKKE har haft et gyldigt medlemskab inden for de sidste 12 mdr.

- De 7 klip skal bruges inden 8 uger fra købsdato

- Klippekortet kan ikke deles med andre

- Klippekortet kan ikke overdrages til andre

- Klippekortet gælder både til holdtræning og fitness

- Klippekortet kan kun købes hvis man har postadresse i følgende postnumre: 8300 Odder, 8310 Tranbjerg, 8320 Mårslet, 8330 Beder, 8340 Malling, 8350 Hundslund, 8355 Solbjerg og 8270 Højbjerg.


   
 
Bero-sætning af NETS medlemskab (Fra min. 7 dage og op til 5 mdr.) 125,- pr. gang
 
Bøde hvis ikke man fremmøder til et tilmeldt hold 25,-
 
Hængelås til omklædningsskab 40,-
 
1 x personlig træner 750,-
 
10 x personlig træner 6.500,-
 
Oprettelse af fri fysioterapi 100,-
 
Opfølgning af træningsprogram 100,-
 

Leje af håndklæde

Leje af HEAT håndklæde

5,-

20,- 
 

Indmeldelsespakke
Indmeldelsespakke er obligatorisk, når man som nyt medlem starter med at træne
i Odder Fitness Center. Vi vil gerne sikre os, at du kommer rigtig godt i gang med din træning,
så derfor indeholder vores indmeldelsespakke til 199,- følgende:

 • Programlægning i fitness afd.
 • Drikkedunk
 • Fitness Magasin
 • Medlemskort
 • 7 x Træning
 • 1 x Fysioterapi
 • Indmeldelse
199,-

Gratis ydelser 
 • GRATIS lån af cykelsko til spinning
   
 • GRATIS Body Age Test
   
 • GRATIS lån af hængelås til omklædningen

Medlemskontrakt / betingelser

Medlemskab: Dit medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre.

Beroperioder: Ønsker du at have en træningsfri periode, kan du sætte dit medlemskab i bero. Hvis du har et PBS-medlemskab, koster det et gebyr på 125,- jf. den gældende prisliste. Hvis du har et kontantmedlemskab, er det gratis at sætte dit medlemskab i bero. Hvis et familiemedlemskab sættes i bero, så er hele familien sat i bero. En beroperiode skal vare minimum 7 dage og maksimum 5 mdr.

Opsigelse: Hvis du har et PBS-medlemskab, kan du opsige det med et varsel på løbende måned plus en måned. Dit medlemskab kan ikke være i bero i opsigelsesperioden. OPSIGELSE KAN KUN SKE SKRIFTLIGT I CENTERET.

Betaling: Hvis du opretter et kontantmedlemskab, skal du betale kontant for kort- og indmeldelsesgebyr og for hele perioden. Hvis du opretter et PBS-medlemskab skal du betale kontant for kort- og indmeldelsesgebyr og for perioden indtil første PBS-trækning. Herefter skal du betale via PBS. Når du opretter et PBS-medlemskab, skal du oplyse cpr-nummer samt bank registrerings- og kontonummer. Vi søger herefter for at oprette en betalingsaftale ved PBS. Hvis vi ikke får de korrekte oplysninger til PBS, hvis du eller din bank afviser betalingen eller hvis du eller din bank afmelder betalingsaftalen, sender vi et indbetalingskort til dig. Hvis vi skal sende et indbetalingskort til dig, koster det et gebyr jf. den gældende prisliste.

Betalingsmisligholdelse: Hvis du udviser betalingsmisligholdelse, spærrer vi dit medlemskab og de resterende månedlige ydelser forfalder til øjeblikkelig betaling. Når du har betalt, har du igen adgang til træning i resten af den periode, der er tegnet medlemskab for.

Medlemskort: Du skal ved ethvert besøg i centret registrere din ankomst. Du registrerer din ankomst ved at indlæse medlemskortet og fremmøde dig på bookingstanderne. Hvis du mister dit medlemskort eller det beskadiges, så kortet bliver ubrugeligt, skal kontakte en medarbejder i centeret, som laver et nyt medlemskort til den gældende pris.

Helbredstilstand: Du er selv ansvarlige for at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i centeret. Du er selv ansvarlig for at undgå personskader eller skader i øvrigt.

Værdigenstande: Vi anbefaler, at du opbevarer alle genstande af værdi i et aflåst skab. Du har selv ansvaret for tab i tilfælde af tyveri af og/eller skade.

Forandringer: Vi kan ændre i dine medlemsbetingelser herunder medlemskabets pris med et varsel på 60 dage. Varsling vil ske via sms, e-mail og opslag i centret. Vi ændrer løbende i hvilke holdaktiviteter vi tilbyder og vi kan også finde på at lave om på lokaler og udstyr.

Regler i centret: Hvis det er første gang du træner, skal du snakke med en instruktør. I forbindelse med træning må du kun benytte træningsbeklædning til indendørs brug, du skal anvende fodtøj og du skal bruge et håndklæde ved træning i maskinerne. Du skal efterlade udstyr og faciliteter i samme stand og på samme sted, som da du tog det i brug. Du skal i øvrigt efterleve de regler der skiltes med i centret samt personalets anvisninger.

Reservation af plads på hold (kun relevant, hvis du har et medlemskab, der giver adgang til holdaktiviteter): På holdaktiviteterne er der et begrænset antal pladser. Du kan lave en holdreservation online eller ved bookingstanderne, så du er sikker på en plads. Hvis du har en reservation, skal du fremmøde til holdet senest 10 minutter før holdstart. Det er dit eget ansvar at indregne travlhed og kø op til holdstart. Hvis du fremmøder for sent eller slet ikke fremmøder koster det et gebyr jf. den gældende prisliste. Hvis du ønsker at afmelde din holdreservation, skal det ske senest 1 time før holdstart og tjekke ind 5 min før holdets start. Ved weekendhold skal du afmelde senest 2 timer før og tjekke ind 5 min før holdets start. Hvis et hold er fuldt booket, kan du reservere en plads på ventelisten til holdet. Hvis du er på venteliste, gælder der de samme regler for fremmøde, som for en almindelig plads. Du kan ikke afmelde en holdreservation pr. e-mail. Hvis der 10 minutter før holdstart stadig er venteliste til holdet, vil de deltagere, der ikke har registreret fremmøde blive taget af holdet til fordel for dem, der står på ventelisten.Selvom man står på venteliste skal man stadig afmelde holdet for IKKE at få bøde! Og det gælder uanset om man kommer ind på holdet eller ej, da man stadig spærre plads på holdet.
Det kan ske, at vi bliver nødt til at aflyse et hold. Hvis du har reserveret en plads på et hold, der bliver aflyst, så forsøger vi at sende en sms eller ringe til dig.

Information/nyheder: Vi forbeholder os ret til løbende at sende nyheder og informationer til dig per mail, SMS og/eller telefonisk, medmindre du tilkendegiver at du ikke ønsker det.

Umyndige medlemmer: Hvis du er under18 år eller hvis du er umyndig, skal din værge oprette og betale dit medlemskab.

Doping: Som medlem af centeret er du forpligtet til at lade dig teste på forlangende af uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Ved en positiv dopingprøve vil du blive udelukket fra træning i centeret i en periode på minimum 2 år, og du forpligter dig til at betale for omkostningerne forbundet med dopingtesten. Hvis du nægter at deltage i en dopingtest, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Oplysninger om en positiv dopingprøve vil blive videregivet til Anti Doping Danmark, og medfører således, at du udelukkes fra træning i øvrige centre der er tilknyttet Anti Doping Danmark. Ved en positiv dopingprøve kan du ikke få refunderet dit resterende medlemskab.

Udelukkelse: Vi forbeholder os ret til uden angivelse af grund, omgående at afbryde dit medlemskab. I så fald tilbagebetaler vi uudnyttede forudbetalinger (dog ikke indmeldelsesgebyr) på dit medlemskab. I grove tilfælde af brud på reglerne, f.eks. hvis du låner dit medlemskort til andre, vil du blive udelukket uden nogen form for tilbagebetaling. Vi forbeholder os i sådanne tilfælde ret til fuld opkrævning af den resterende medlemsperiode.


BETINGELSER FOR FRI FYSIOTERAPI v/ ODDER FITNESS CENTER

Fri Fysioterapi kan KUN tilkøbes af medlemmer med gyldigt medlemskab i Odder Fitness Center (klippekort undtaget).

Medlemskabet indbefatter et oprettelsesgebyr på 100,-, samt en bindingsperiode på 6 måneder + løbende måned. Opsiges medlemskabet før bindingsperiodens udløb, betales den resterende del kontant i centeret.

Der gøres opmærksom på, at man Fri Fysioterapi IKKE kan sætte sine medlemskaber i bero.

Fri Fysioterapi indeholder behandling, genoptræning, vejledning og opfølgning efter fysioterapeutens egen vurdering. Wellness massage er IKKE inkluderet.

Alle konsultationer aftales internt med fysioterapeuterne.

Fri Fysioterapi indbefatter ikke fysioterapi hos Rittig Fysio.